วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

Tekla Structures 2022 SP10 โปรแกรม BIM สร้างแบบจำลองอาคาร

16 มิ.ย. 2023
428
ชื่อเรื่อง : Tekla Structures 2022 SP10 โปรแกรม BIM สร้างแบบจำลองอาคาร

Tekla Structures 2022 เป็นซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (building information modeling) หรือ BIM ซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงมากที่สุด สามารถสร้าง รวม จัดการ และแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุและประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง สามารถใช้ Tekla Structures สำหรับการออกแบบ การจัดทำรายละเอียด(detailing) และการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการแปรรูปและการก่อสร้างในไซต์งาน

โปรแกรม Tekla Structures 2022 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลอง 3D ที่พรั่งพร้อมด้วยข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยประกอบด้วยข้อมูลเชิงโครงสร้างทั้งหมดสำหรับการสร้างและการดูแลจัดการโครงสร้าง แบบจำลอง Tekla เป็นแบบจำลองที่สร้างได้จริงเนื่องจากสามารถทำได้ถึงระดับ LOD 500 ซึ่งเป็นระดับการพัฒนาสูงสุดในปัจจุบัน แบบจำลองที่มี LOD (ระดับการพัฒนา) สูง, สร้างได้จริงจะช่วยลดปัญหาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด, RFI (การขอข้อมูล) และผลลัพธ์สำหรับโครงการที่ให้ผลกำไรได้มากขึ้น คุณสามารถนำเข้า ส่งออก และเชื่อมโยงข้อมูลของคุณกับโซลูชันซอฟต์แวร์ เครื่องมือการก่อสร้างระบบดิจิตอล และเครื่องแปรรูปอื่นๆ ได้

Features:

 • Simplify the creation of object lists with the new list manager
 • Clarify numbering, marking and documentation with Curved & Similar Rebar Grouping
 • Quickly understand rebar spacing and modifiers with the new Follow Edges functionality
 • Easily Update Drawing Specific Layouts
 • Express your project intent with the new Trimble Connect Visualizer
 • Save Time and Money with the Fit Objects Extension
 • Take advantage of the New Shape Catalog to keep track of imported shapes
 • Experience enhanced solid object handling
 • Take advantage of the new Copy/Move preview
 • Access to drawings is easier than ever before
 • Improvements in drawing associativity
 • New options for bolts
 • Easier editing of identical assemblies and cast units with Batch editing
 • Quickly identify the graphic card you are using
 • Take advantage of the new Instructor Pane for self learning
 • See model changes with Overlay model improvements
 • Drawing annotations in Trimble Connect 3D web viewer
 • Capitalize on improvements in precast interoperability
 • New extension to combine IFC 2×3 with BVBS
 • Enjoy improvements in the Stacker & Palletizer Tools
 • Optimize your material usage with new Rebar Nesting
 • ‘Upload model’ in Trimble Connect Now Supports pours and gridlines
 • More flexibility in detailing stairs
 • Enhanced crane tool
 • New way of modeling concrete stairs
 • Renewed slab and plate splitter Available in Tekla Structures 2021
 • Navisworks and Revit import available as reference files (extension)
 • New Scaffolding tool (extension) offers brand new functionality to Tekla Structures 2021
 • Explore the new Pour performance improvements
 • New tool available for panelizing insulation in a wall
 • And more.

What’s New in Tekla Structures 2022 ? 

Tekla Structures 2022 SP0 (x64)
Tekla Structures 2022 SP0 (x64)

System Requirements
Windows 8.1 / 10 / 11 (64-bit – all editions) 
CPU : Intel® Core™ i7 CPU 3+ GHz or Better
RAM : 16 GB +
HDD : 10 GB +
Display : 2560x1440 pixels or Higher
GPU : Two monitor support e.g. NVIDIA GeForce RTX 2060/2080
File Info
Official Website : www.tekla.com
License : Trial
Software Version : 2022 SP10
File Name : TS.2022.SP10.(x64).rar
File Size : 3.20 GB
File Type : *.rar
Server : MediaFire | Anonfiles 
Upload date : 16/06/2023 
Last modified : 16/06/2023 
Password : ไม่มี